DaChen

DaChen are GSI’s distributors in Taiwan.

 

Tang, Tony 
Da Chen.
10F., No.156, Mingcheng 1st Rd.,
Sanmin District, Kaohsiung City 807,
Taiwan (R.O.C.)
e: dachen.tw@gmail.com
t: +886 7 3426338
w: www.dachen.tw

Contact GSI